CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, February 25, 2008

Tujuan

TUJUAN
Program ini diwujudkan adalah bertujuan:

  • Sebagai salah satu usaha untuk membantu kerajaan dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Hub Halal Antarabangsa
  • Membantu pihak JAKIM secara tidak langsung dalam pembangunan dan perlaksanaan Industri Hub Halal di Malaysia


  • Bagi membuka peluang pekerjaan kepada siswazah pengajian Islam di bidang industri makanan dan barang gunaan

  • Membantu siswazah pengajian Islam yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan samada keusahawanan di bidang makanan, penternakan, agrotek dan pertanian dengan menyediakan peluang keusahawanan


  • Menjadikan siswazah pengajian Islam sebagai salah satu sumber penyebaran maklumat secara tidak langsung tentang kepentingan Pensijilan Halal di Malaysia kepada industri dan orang ramai

0 comments: