CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, February 27, 2008

Penganjuran

PENGANJURAN

Diletakkan di bawah program Graduate Reskilling Program (GRP)
Dianjurkan oleh Malacca Industrial Skills Development Centre (MISDEC)- Pusat latihan industri yang bertauliah dengan menyediakan tempat bagi menjalankan kursus ini

Diuruskan oleh Halal Global Traning & Consultancy- menyediakan tenaga pengajar, kursus-kursus khas, seminar-seminar, dan sebagainya yang berkaitan. www.halalglobal.net.my

Dengan kerjasama Bahagian Hub Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)-
Menyediakan panduan dan sukatan pelajaran mengikut standart. http://www.halaljakim.gov.my/

Tajaan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) Jabatan Perdana Menteri- Menyediakan elaun kepada pelatih. http://www.gov.my/

0 comments: