CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, February 25, 2008

Aktiviti


AKTIVITI

Antara aktiviti-aktiviti sepanjang kursus ini ialah:

 • Kuliah teori oleh pensyarah-pensyarah terpilih yang berpengalaman dan mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing

 • Kelas amali bagi beberapa pelajaran yang memerlukan latihan amali seperti bagi pelajaran ICT
  Latihan dalam kumpulan (LDK), perbincangan, latihan debat Bahasa Inggeris bagi pelajaran English Language dan sebagainya

 • Tayangan-tayangan slide istimewa yang terpilih oleh pensyarah-pensyarah tertentu dalam pelajaran yang berkaitan

 • Seminar Keusahawanan Anjuran Dewan Perniagaan Melayu (DPMM) cawangan Putrajaya
  Kursus-kursus dan seminar-seminar lain yang berkaitan samada diadakan di MISDEC atau di luar MISDEC

 • Lawatan ke industri-industri berkaitan yang terpilih sebagai aktiviti luaran

 • Penulisan dan pembentangan Kertas Projek (wajib)

 • #Selain itu pelatih juga boleh merancang sendiri untuk mengadakan program-program atau aktiviti sambilan yang difikirkan sesuai samada program berkaitan keagamaan, sukan, perkhemahan, pelancungan dan sebagainya.

0 comments: